Geografia fisica

volume 1, 1807,
pp. XXXVI-457 

volume 2, 1808,
pp. 579

volume 3, 1809,
pp. 610

volume 4, 1809,
pp. 396

volume 5, 1810,
pp. 449

volume 6, 1811,
pp. 504